براستي دليل نارضايتي ولي امر مسلمين از «سمپاد»چيست؟

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

 به نام خدا


     بي شک همه با فراهم نمودن زمينه هاي شکوفايي استعدادها ي فرزندان اين مرز وبوم وپيشرفت صحيح علم وفن آوري وارتقاي سطح پرورش وتهذيب بچه هايشان که سفارش مؤکد آموزه هاي اسلام عزيز هم هست، موافق اند اما بحث اصلي ومحوري در باره ي  شيوه ومتدولوژي آموزش وپرورش در کشور وبه تبع آن شهرها وشهرستان اردکان است


با يک نگاه واقع بينانه وکل نگر به مجموعه ي آموزش و پرورش به ويژه بررسي برخي معضلات مدارس ، معلمان و دانش آموزان و آسيب شناسي آن ها به نتايجي مي رسيم که به نظر مي رسد بايد فکر اساسي نسبت به رفع آن معضلات صورت پذيرد.


براي مثال يک موسسه ي علمي خصوصي در کشور نبض آموزش در آموزش و پرورش را به دست گرفته و متأسفانه بزرگترين وزارت خانه ي کشور نيز به حسب ظاهر، خود را وام دار اين مجموعه ي غير انتفاعي ديده و آموزش را  به زلف آن مرکز خصوصي گره زده است(البته علتش بر ما نامعلوم است!)


رفقا ! موسسه ي خصوصي سمپاد(به اصطلاح فرزانگان يا استعدادهاي درخشان) مجموعه اي که حق دارد بهترين معلمان و برترين امکانات آموزشي وپرورشي هر شهر را جذب کند و ازقِبَل اين رويکرد، فقط برخي از حوادث ناگوار و غير منطقي زير را در برداشته باشد:


1.      ايجاد فاصله ي طبقاتي در ميان مدت و دراز مدت بين خانواده ها و نيز معلمان


2.      دلسردي و ايجاد عدم انگيزه در معلمين عزيز غير برگزيده توسط مدرسه اي خاص(البته در اين گزينشها هم حرفهاست)


3.      عدم تحرک دانش آموزان و سرايت بي انگيزگي از جانب ساير معلمان و مديران به دانش آموزان مدارس عادي


4.      عدم رقابت سالم درسي بين دانش آموزان مدارس ديگر و پايين آمدن سطح آموزش و به تبع آن پرورش واحساس نا اميدي وساير اثرات روان شناختي منفي پنهان در مجموعه ي آموزش وپرورش وبه تبع آن آينده ي کشور


5.      ايجاد سر خوردگي مديران، معلمان و دانش آموزان


6.       در بند 3 اصل سوم قانون اساسي آمده است:« آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح »؛ آيا دريافت حد اقل حدود ساليانه دو ميليون تومان از والدين دانش آموزان در مدارس خصوصي خاص همچون مدرسه فرزانگان که تحت نظارت آموزش و پرورش است و با برچسب آموزش و پرورش اداره مي شود با اصل سوم قانون اساسي کشور در تعارض و تناقض نيست؟


7.      آيا اين عملکرد، نوعي استفاده از رانت و سوء استفاده ي يک موسسه ي خصوصي از بيت المال، آموزش و پرورش و مردم نيست؟


با چه مجوز قانوني، عقلي و شرعي، حق تمام دانش آموزان را براي يک موسسه ي خاص آن هم با ايجاد اين همه معضل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مصادره مي نمايند و در قبال اين حق کشي آشکار، مجموعه ي مديران آموزش و پرورش را با خود همراه نموده و اذهان مردم رامنحرف کرده اند؟( به طوري که برخي حاضرند براي پرستيژ حضور فرزندشان در آن مدارس(بدون آنکه تبعات مشکلات آن را در نظر بگيرند)، مبالغ کلاني صرف کنند!!)


8.    آيا به طور کلي ايجاد تکثر در  مدارس ويژه (شاهد،نمونه،ماندگار،فرزانگان و...)خود، علت افت تحصيلي،ايجاد ضعف  راندمان فعاليت،سرخوردگي معلمان ، سوء استفاده ي مراکز خاص، ايجاد تبعيض  ناروا و سردرگمي مجموعه و... نمي شود؟  


اين اجحاف و بي عدالتي نسبت به ساير معلمان دلسوز و مدارس سطح شهر و شهرستان و استان و ساير دانش آموزان مظلوم و مستحق را چه کسي جبران يا پاسخ خواهد داد؟


(توجه: به نظر مي رسد اين عملکرد ناعادلانه، با بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  مبني بر «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه» در تضاد است.)


حال تا حدودي دليل عدم رضايت ولي امر مسلمين از سمپاد وبه تبع آن نهاد هاي همراه او معلوم  گرديد. (سخنراني رهبر انقلاب در 28/7/95:من از اين مسئله‌ي سمپاد -اين سازمان ملّي پرورش استعدادهاي درخشان- نگرانم.)


اميدواريم همچون برخي از مسائل که «پاسخگو» براي آن يافت نشده، کار را به قيامت واگذار نکنيم./. والامر اليکم ، والسلام علي مَن اتّبع الهدي  

...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : دوشنبه 3 آبان 1395 ساعت: 2:11