«ايها الناس! مواظب فتنه ي جديد باشيم»

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

به نام خدا 


در بحث استراتژي چينش فتنه وايجاد بحران، يکي از مهمترين راهبردها، برنامه ريزي واجراي گام به گام ونرم است


رفقا ! به نظر مي رسد قطعه اي از پازل دشمن با استفاده از مهره هاي داخلي وبرنامه ريزي  وتدارکات بلند وميان مدت خارجي، شروع شده ودر مرحله ي اول به قصد تشويش اذهان جامعه وايجاد تشنج رواني در فکر وخيال مردم با بزرگ نمايي، به القاء اين نکته مي پردازند که ديگر مسئولين نظام اسلامي ، قابل  اعتماد نيستند واز عدالت ، ساده زيستي خارج شده وتقوا وسفارشهاي اسلام رخت بربسته است ، در همين راستا وبا تمرکز بر مفاسد اقتصادي  بويژه آنها که براي مردم حساسيت بيشتري ايجاد مي کند ،هر روز پرونده وموضوع جديدي از اختلاس،کلاهبرداري ، کسب اموال غير مشروع ودريافت حقوقهاي نجومي واز اين دست مفاسد در کشوري که به نام اسلام است را مطرح مي کنند تا باورها واعتماد ملت را سست کرده ، پايه هاي انقلابي که اين همه خون شهيد وجانباز و رنج کشيده براي ايجاد وحفظش هزينه شده است را متزلزل واز درون نابود کنند.


البته مفاسد وانحرافات اجتماعي واقتصادي بسيار مذموم وناپسند بوده ، هرگونه اضرار وتصرف در مال غير ، مطابق احکام اسلامي حرام وطرف مقابل ضامن است وبايد مورد مؤاخذه وعقاب وتنبيه شديد قرار گيرد اما اجراي حکم، توسط دادگاه عدل اسلامي يک مطلب است  ونکته اي که به نظر مهمتر است توجه به اينکه  در اين موقعيت ، ما با ترويج خط سير دشمن  ودامن زدن به توسعه ي نا اميدي وبي اعتمادي به نظام محبوب اسلامي که با وجود همه ي نقايصش ، هنوز نظيرش در جهان نيست، در ميدان دشمن وپازل طراحي شده ي او بازي نکنيم وخداي نکرده به خودي گل نزنيم .انشاءالله ./ . 

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : جمعه 7 آبان 1395 ساعت: 9:53