مردم ما هنوز قهرند

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

به نام خدا


مردم ما هميشه با دين ورزي، قاطعيت، بصيرت ،انقلابي گري،دشمن شناسي ، دشمن ستيزي، شجاعت و اقدام به هنگام موافق وآشتي اند


اما مردم ما  بويژه نسل سوم وچهارم هنوز؛ سؤالات بي پاسخ فراواني از برخي مديران و مسئولين شهر وکشور دارند وبا فريب کاري، ظاهر فريبي ونفاق ، مخالف اند


آري مردم ما هنوز؛ با اهل تبعيض  وفساد چه در اين دولت، چه هر دولتي، مخالفند.


آري مردم ما هنوز، با اصلاح طلب نما هايي که با تفکر ناب بسيجي وانقلابي در نبردند، قهرند


آري مردم ما هنوز؛ با جريان حذف فعاليت ها و روشنگري نيرو هاي انقلابي توسط برخي مديران اجرايي در شهر وکشور، مخالفند


آري مردم ما هنوز؛ با باغيان پررو وخائناني که به قصد براندازي اصل نظام اسلامي ، مزوّرانه لباس مردم دوستي وامام محوري بر تن کردندو اعتماد پاک مردم را فريفتند وهمچنان از ساده لوحي وتعصب برخي، سوء استفاده مي کنند ، قهرند


آري مردم ما هنوز؛ با قلدر مآباني که فکر مي کنند شهر ولايتمدارشان محل جولان وپايگاه عده اي باغي انقلاب ومخالف مباني نظام اسلامي است ، مخالفند


آري مردم ماهنوز؛ با استبداد خفي وجليّ در هر شکلي  وتوسط هر کسي باشد چه وزير چه وکيل ونماينده چه فرماندار ، همچنان مخالفند


آري مردم ماهنوز؛ با غرب گراهايي که قرآن و آموزه هاي اسلامي را ويژه ي زمان پيامبر«ص» مي دانند و آن را براي مديريت سياسي کشور وجهان کافي نمي دانند، مخالفند


آري مردم ما هنوز؛ با همراهي کنندگان با استراتژي هاي نظام سلطه و قائلين به مذاکره و معانقه با شيطان اکبر و اقمارش، مخالفند


آري مردم ما همچنان؛  با جريان برانداز، سران فتنه وکساني که خواهان زنده کردن مردگان سياسي با نصب عکس يا نشر نام يا خلق اصطلاحات زيبا و فريبنده اي چون آشتي ملي هستند، قهرند


آري مردم ما هنوز؛ به ويژه نسل سوم و چهارم، همچنان از محافظه کاري، عدم تحليل سياسي ، عدم شناخت جريانات بين المللي و منطقه اي ، ساده انگاري و ساده انديشي برخي مسئولين مدعي شناخت که با اقداماتشان آب در آسياب دشمن ريخته و نيرو هاي انقلابي را طرد و دلسرد مي کنند، مخالفند


آري مردم ما هنوز؛ در مورد سخنان نسنجيده و خلاف واقع و گاها در تهافت و تعارض با رهنمود هاي رهبري معظم انقلاب، توسط برخي مسئولين و عملکرد حزبي و گروهي مديران اجرايي، همچنان مخالفند


آري مردم ما هنوز؛ به ويژه جوانان پر شور و شعور، بايکوت شدن ، خفقان را تحمل نخواهند کرد ؛ صبوري و سکوت را تا حدي نگه مي دارند و باعملکرد مديران در بي توجهي نسبت به در خواستهاي بحق مردم و ساکت نگه داشتن علاقه مندان به اسلام ونظام محبوبشان به قصد کنترل گلايه هاي مردم انقلابي از دولت به بهانه ي ايجاد آرامش و امنيت، مخالفند


آري مردم ما هنوز؛ با رويکرد برخي مسئولين خود باخته وخود شيفته ، که  بر خلاف نظر ولي امر مسلمين مبني بر تکيه به نيرو هاي داخلي ، حل مشکلات را در گرو کمک و وابستگي به خارج يا معانقه با کدخدا مي دانند و مرعوب نظام پوشالي سلطه اند، مخالفند  


آري مردم ما همچنان؛ با ولنگاري فرهنگي وبه بهانه ي افزايش شادي، با ايجاد فضا هاي غير اخلاقي و غير ارزشي تحت عناوين مختلف، مخالفند


آري مردم ماهنوز؛ با اصلاح طلب نماها و اصولگرا نما هايي که تنها نام نيرو هاي داخلي نظام اسلامي را يدک مي کشند و مدعي دانايي، اما فاقد معرفت شناسي ، هستي شناسي و تحليل جريانات فکري ، فرهنگي اند و در پازل دشمن نقش آفريني مي کنند، مخالفند


آري مردم ما هنوز؛ با ليبرالي فکر کردن برخي مديران و مسئو لين و ارتباط آن ها با ليدر هاي ناتوي فرهنگي ومتفکران ايدئو لوژي تغيير رفتار مردم ايران، مخالفند


آري مردم ما هنوز؛ با مسئولين و مديراني که مرعوب دشمنند مخالفند


آري مردم ما هنوز؛ با کساني که براي لقمه اي نان  وچرخيدن اقتصاد ، عزت، شرف واستقلالشان را بفروشند وهر آن از اعتباررهبري خرج کنند، مخالفند  


آري مردم ما هنوز؛ با واگذاري اقتصاد ، صنعت وفناوري به بيگانگان و وابستگي نرم به بهانه هاي گوناگون،  مخالفند


و مردم ما هنوز... ./. من الله التوفيق 

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 10 اسفند 1395 ساعت: 10:03