مانع نقد منصفانه ؛ غوغا سالاري سياسي وپوپوليستي

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

به نام خدا


رفقا! در فضاي غوغا اندود نزاعهاي سياسي شهر وکشور، بسياري از افکارو اعمال، در چنبره ي داوريهاي غير علمي وگاهاً مغرضانه گرفتارگشته ، به علت عدم درک حقيقي حيطه بندي ها وايجاد غير منطقي برخي انتظارات وتوقعات نابجا، حريم ولايت ، مرجعيت  ونهاد مقدس روحانيت شيعه  وبرخي ارگانهاي فعال  وانقلابي نظام اسلامي با برخي لفاظي ها از سوي تعدادي غير متخصص - به امور ساختارسازي  وحرکتهاي نظامند کننده در تشکيلات حکومت  اسلامي -  به مطالب ،امور و عملکردهايي مي پردازند که با روح حاکم بر آموزه هاي ديني مغاير است .


البته اين نوشته در صدد آن نيست که نقد عالمانه  وارزيابي منصفانه ومؤدبانه ، با حفظ حيطه بنديهاي معقول  ومنطقي را مخدوش سازد  چرا که در جاي جاي سخنان امامان معصوم (ع)  ، تشويق به نگاه منتقدانه  ورشد دهنده وجود دارد؛ طوبي لمن أهدي اليّ عيوبي.( خوشا به حال کسي که نواقصم را به من هديه کند)  وقس علي هذا ، اما از سوي ديگر، ايمه ي نور (ع)، ما را هدايت کرده اند که ؛ مسير انديشه ورزي را مسدود کردن  وزبانِ بيان وبنان را وانهادن ، حماقت است.


اميد آنکه بعد از حدود چهل سال از تشکيل حکومت الله بر زمين ، بتوانيم مطابق مبادي، مباني وقلمرو اسلام عزيز برنامه ريزي کرده ومطابق حيطه بندي معقول ومستدل ، نقد کنيم وبه دور از گرايشهاي افراطي سياسي (چه اصلاح طلبي چه اصول گرايي) يکديگر را در راه پيشرفت عدالت محور (آن چيزي که نياز اساسي امروز ماست وتا به حال بر اثر افراط وتفريط ونگاه توسعه  محور با متدولوژي غرب، تحقق نيافته) ياري نماييم./.

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396 ساعت: 13:40