چه انتظار بي جايي!!

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

به نام خدا

رفقای با انصاف وبصیر!

 معضل بیکاری حدود 6 میلیون نفر مردم ایران را نادیده بگیری ومرتب سخن از رفع حصروحمایت از ساختار شکنان بزنی!!

نظر 80 درصدی مردم مبنی بر مشکلات اقتصادی را ندیده بگیری واز افسردگی مردم وحل آن با اجرای کنسرت وآواز خوانی ورقاصی سخن بگویی!!

نزدیک به 70 درصد مردم از دولتمردان ، بهبود وضع معیشت ورونق فضای کسب وکار را مطالبه می کنند؛ اما بالاترین مدیر اجرایی به دنبال فرعی ترین وکم اولویت ترین موضوعات است!!

واقعاً این فرار از حل مشکلات اصلی کشور وطرح مسایل فرعی وحاشیه ای چه معنایی دارد؟!

چرا عاقل ! با چشم بستن بر مطالبات اساسی مردم وپرداختن به حواشی وانحراف ذهنیت مردم وسخن راندن از باید های بدون امکان تحقق خارجی وقولهای بدون عمل ، خود را در پشیمانی نا امیدی ملت از خود وجریان فکری حامی اش قرار دهد؟!

چرا دولتمردان ؛ مطالبات به حق مردم نجیب مبنی بر حل مشکلات اقتصادی ، فسادوتبعیض را نادیده می گیرند؟!

چه کاسه ای زیر نیم کاسه ی جریان پر مدعاوکم عمل است؟!

از دولتی که به تعبیر رییس کمیسیون تلفیق مجلس ؛ حال ندارد یک لایحه ی بودجه ی شفاف به مجلس بدهد وعملا با انحراف ودسبرد 80 درصدی در اجرای بودجه ، عملکرد علیل وفشل خود را نشان داده وبه جای برگرداندن عزت به پاسپورت ایرانی هر روز شاهد بی احترامی ها هستیم ،! چه ی برای پاسخگویی نمایندگانش در شهرستانها بویژه شهرستان خفقان زده واستبدادگرای اردکان است !!!.(همون کنسرت رو بچسب!)  


...
نویسنده : بازدید : 17 تاريخ : جمعه 27 بهمن 1396 ساعت: 11:15